603 images of Մելնիցա

Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
1 0
🥵Սպանիչ շոգից փրկում է միայն #Մելնիցա-յի շատրվանը:🌊💦✌️ ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
1 0
😍Երեկոն տանը, միայնակ անցկացնելու փոխարեն միացե՛ք մեզ:💁‍♀️💁‍♂️ #Մելնիցա:👍👍👍 ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
5 0
Աչքս ջուր կտրեց,😃 դեռ չեք հասնո՞ւմ #Մելնիցա:🤗✌️ ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
3 0
😉Եթե որևէ յուրահատուկ ու նրբահամ ուտեստի ախորժակ ունեք, համեցե՛ք #Մելնիցա:🍄🧀😋 ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, ԱՌԱՔՈՒՄ, MelnitsaRestaurant
2 0
#Մելնիցա-յի հետ ընդմիջումն ավելի մոտ ու համեղ է:🏍😀 Պատվիրի՛ր #ԱՌԱՔՈՒՄ՝ մեկ զանգի կամ կայքէջի միջոցով:😋🙂 Առաքումը Երևանի տարածքում՝👉 500 դրամ: ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
2 0
😍Ընտանիքով գալիս եք #Մելնիցա՞:🤗 Հրաշալի որոշում է:👌😉 ------------------------ ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
3 0
Խինկալի🥠 ճաշակելու համար հեռու Վրաստան հասնել պետք չէ:😉😃 #Մելնիցա-ն շատ ավելի մոտ է:😋😋😋👍 ---------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
4 0
#Մելնիցա-յում լավ գիտեն Ձեր հետաքրքրությունների մասին:⛹️‍♂️😀✌️ ---------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
3 0
Տեսքն՝ ախորժալի,🤤 համի մասին էլ չենք խոսում:🥘🙂 Եկե՛ք #Մելնիցա, փորձե՛ք և ասե՛ք ինքներդ:😋👌 --------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
7 0
Դո՛ւ էլ արի #Մելնիցա, 🤗 որ մեր ընկերը մենակ չմնա:😃✌️✌️ ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
2 0
Օրվա լավագույն ժամերդ😍 անցկացրո՛ւ #Մելնիցա-յում:🤗👍👍👍 ------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
2 0
Արի #Մելնիցա՝✌️ քո համեղ պատառի հետևից:🌮😋😋 ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
1 0
Իսկ տեսե՞լ եք, թե այս գեղեցիկ պատշգամբից🎋 բացվող տեսարանն ի՜նչ չքնաղ է:😍👌 #Մելնիցա՝ մի հրաշք վայր:🧡🧡🧡 ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
0 0
Ախորժակը սպասել չի սիրում:😲 Ամրագրե՛ք Ձեր սեղանը նախապես և 🤗համեցե՛ք #Մելնիցա՝ համեղ ընթրիքի:😋👍 -------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
2 0
Խորովածը շա՜տ լավ բան է,😃 #Մելնիցա-յում եռակի լավն է:🥩😋👍 ------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
1 0
😍Քո գողտրիկ ու սիրելի վայրը՝👇 #Մելնիցա:🏡 ----------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
4 0
Ժամադրության իդեալական վա՞յր ես փնտրում:😉😍 Արի՛ #Մելնիցա:🤗 ------------------------------ ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
1 0
🙂Համեցե՛ք #Մելնիցա և ամառային համեղ գույներ🍱🥗 ավելացրե՛ք Ձեր առօրյայում:😋✌️ ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, Մելնիցա, ԱՌԱՔՈՒՄ
1 0
Եթե չես կարող գալ #Մելնիցա, ուրեմն՝ #Մելնիցա-ն կգա քեզ մոտ:🏍😀 Պատվիրի՛ր համեղ #ԱՌԱՔՈՒՄ՝ մեկ զանգի կամ կայքէջի միջոցով:😋🙂 Առաքումը Երևանի տարածքում՝👉 500 դրամ: ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
1 0
Զո՜վ, համո՜վ, հավեսո՜վ #Մելնիցա-ն:😍🤩✌️ ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
1 0
Քանի ճուտիկը շոգից հավ չի դարձել,🐥🍗 եկե՛ք #Մելնիցա ու վայելե՛ք:😜😋😋 ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
1 0
Եթե տանը շոգ է,😥 համեղ ոչինչ էլ չկա, ուրեմն՝ արի՛ #Մելնիցա:😄🤩👍 ----------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
2 0
Հաճելի է լինել բնությանը մոտ՝🌳 մտերմիկ ու հարմարավետ միջավայրում:🙂🧡 #Մելնիցա:👍 ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html MELNITSA #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
2 0
Գունեղ ու վիտամիններով հարուստ աղցան՝🥗 #Մելնիցա-յից:😋👍 ---------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
2 0
Քեզ հիմա միայն #Մելնիցա-յի սա՜ռն ու զովացնող գարեջուրն🍻🍺 ուշքի կբերի:😋😃😃 ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
6 0
#Մելնիցա-յում պատրաստվում են միայն համեղ և օգտակար☝️ ապուրներ:🥣😋✌️ ------------------------------ ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
3 0
Տրամադրություն ստեղծող #Մելնիցա-ն:💐😍 ----------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
2 0
Շոգին տաք ապուր🥣 կերե՛ք ու շոգին զարմացրե՛ք:😋😃 #Մելնիցա:✌️ --------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
1 0
Համեցե՛ք #Մելնիցա:🤗 Կնստենք, կզրուցենք, կընթրենք...😍👍 --------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
4 0
🎇Լույսերով ողողված #Մելնիցա-ն նկատելի է նույնիսկ հեռվից:🤩 ---------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
2 0
Համեցե՛ք #Մելնիցա՝👌 Կեսարին վայել ընդմիջման:🥗😋 ------------------------------ ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
3 0
Մենք շրջապատում ենք Ձեզ սիրով ու գեղեցկությամբ:🌸😍 #Մելնիցա:👍👍👍 ---------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, MelnitsaRestaurant, Melnica
4 0
Կարո՞ղ եք ասել՝ որտե՞ղ է պատրաստվում աշխարհի ամենահամեղ😋 պանրով ագարիկոնը:🍄🧀 Այո՛, #Մելնիցա-յում:👌 ---------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #MelnitsaRestaurant #Melnica #TastyMelnica #MelnicaTime #YerevanMelnica #ArmeniaMelnica #ArmeniaRestaurant #ArmeniaKitchen #YummyKitchen #instarestaurant #delivery #fastdelivery #instadelivery #instalike #xanjyan
Մելնիցա, Yerevan, Niceevening
3 0
💦Ջրի հանգստացնող ձայնի ներքո ընթրելն աննկարագրելի հաճույք է:❤️ Համեցե՛ք #Մելնիցա:✌️ ----------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐hhttps://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #Yerevan #niceevening #melnitsa #tasty #salad #snacks #appetizing_dishes #melnica #coolatmosophere #Caucasian #kitchen #delicious #fountain
Մելնիցա, Yerevan, Niceevening
2 0
#Մելնիցա-յի նրբահամ ու վիտամիններով հարուստ ոսպով կրեմ-ապուրը🥣 դուք անպայման պետք է փորձեք:😋😋👍 ------------------------------ ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #Yerevan #niceevening #melnitsa #tasty #salad #snacks #appetizing_dishes #melnica #coolatmosophere #Caucasian #kitchen #delicious #fountain
Մելնիցա., Yerevan, Niceevening
5 0
#Մելնիցա.🧡 մենք խոստանում ենք օրվա տպավորիչ ավարտ:😘🤗 ----------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #Yerevan #niceevening #melnitsa #tasty #salad #snacks #appetizing_dishes #melnica #coolatmosophere #Caucasian #kitchen #delicious #fountain
Մելնիցա, Yerevan, Niceevening
3 0
#Մելնիցա-յում իրենց շա՜տ լավ են զգում նաև փոքրիկ հյուրերը:🤩🥰 ------------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #Yerevan #niceevening #melnitsa #tasty #salad #snacks #appetizing_dishes #melnica #summer #coolatmosophere #Caucasian #kitchen #delicious #fountain
Մելնիցա, ԱՌԱՔՄԱՆ, Yerevan
0 0
😥Եթե քաղցած ես, բայց շոգը թույլ չի տալիս դուրս գալ ընդմիջման, օգնության կհասնի #Մելնիցա-յի #ԱՌԱՔՄԱՆ ծառայությունը:✌️👍 Զանգահարի՛ր կամ պատվիրի՛ր առցանց:😋🙂 Առաքումը Երևանի տարածքում՝👉 500 դրամ: -------------------------------- ↪️Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 8/1 ☎️/010/ 58.02.43, 📲/077/ 18.81.18 🌐 http://melnica.am/ 🌐https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g293932-d7195192-Reviews-Tavern_Melnitsa-Yerevan.html #Yerevan #niceevening #melnitsa #tasty #salad #snacks #appetizing_dishes #melnica #summer #coolatmosophere #Caucasian #kitchen #delicious #fountain
Next page